Δελτίο τύπου της “αν.α.σ.α.” για φωτογραφικό διαγωνισμό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Ένας ακόμα «φωτογραφικός» διαγωνισμός, ζημία τουλάχιστον 2.500.000 € για το δήμο μας, από τη διοίκηση Τσακίρη στην ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Με πρόσχημα τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των φωτιστικών του δήμου μας ψηφίστηκε, με επιμονή του αρμόδιου αντιδημάρχου Οικονομικών, κατά πλειοψηφία από την αρμόδια οικονομική επιτροπή μια διακήρυξη με «φωτογραφικούς όρους».

Δύο θέματα θέσαμε στην οικονομική επιτροπή :

Ι. – αφενός τη σκοπιμότητα της δράσης, είναι άξιο απορίας πως το εργολαβικό κέρδος «βαφτίζεται», με τυμπανοκρουσίες, όφελος του Δήμου. Σύμφωνα  με την αναθεωρημένη τεχνική  μελέτη  επί διοίκησης Τσακίρη, ο δήμος μας θα εξοικονομήσει με βάση το ενεργειακό κόστος  5.404.393  € περίπου. Το οποίο μέσω της διακήρυξης και συνολικά 6.701.054 € θα δοθεί στον εργολάβο ως αντάλλαγμα  για να μας «αλλάξει τα φώτα».

Ολόκληρο δηλαδή το ποσό της ενεργειακής εξοικονόμησης πλέον το ΦΠΑ θα αποτελέσει εργολαβικό κόστος και κέρδος.

Ο δημότης δεν θα δει καμιά μείωση στα τέλη του εξαιτίας αυτού του έργου.

Ο δήμος θα δεσμευθεί για 10 ολόκληρα χρόνια και θα πληρώνουμε ως δημότες τα ίδια τέλη, με τη διαφορά ότι τώρα τα χρήματα θα πηγαίνουν στον εργολάβο  και ο δήμος θα μείνει στο τέλος με λαμπτήρες που θα θέλουν πάλι αλλαγή ως απαρχαιωμένο υλικό.  Η εξοικονόμηση θα έχει εξατμιστεί και θα έχει πάει στην τσέπη του εργολάβου. Όλη η διαδικασία είναι στημένη προς όφελος μόνο του εργολάβου. Κανένα όφελος για το δήμο και το δημότη. Εντελώς ανώφελο.

Άποψη της παράταξης μας και πρόταση προς την διοίκηση ήταν : όπως έγινε και σε δεκάδες άλλους δήμους της χώρας μας, το όφελος από την εξοικονόμηση του κόστους της ενέργειας να το καρπωθεί ο δήμος μας και ο δημότης. Και πώς θα γίνει αυτό ;

Με την εκτέλεση του έργου από τον ίδιο το Δήμο. Προμήθεια φωτιστικών, αντικατάσταση τους και υπηρεσίες ενεργειακής  παρακολούθησης.  Θέλει δουλειά , θέλει οργάνωση, θέλει χρηματοδότηση  αλλά το όφελος θα μείνει στο δήμο και στους δημότες μας.

Με προσεκτικούς υπολογισμούς  της παράταξης μας το κόστος αγοράς  των λαμπτήρων και η αλλαγή τους από τεχνικά συνεργεία καθώς και κόστος υπηρεσιών ενεργειακής  παρακολούθησης δεν θα ξεπεράσει συνολικά το κόστος των 2.000.000 € έως 2.300.000 €. Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε μείωση των δημοτικών τελών και να καρπωθεί άμεσα το όφελος το σύνολο των δημοτών μας.

Αυτή είναι η πρόταση μας, αυτό σημαίνει ικανή δημαρχιακή διοίκηση προς όφελος των πολιτών και όχι των εργολάβων.

ΙΙ. – αφετέρου για τη νομιμότητα της διακήρυξης επισημάναμε   στην οικονομική επιτροπή τα εξής :

Αναλυτικά, με όρο της διακήρυξης στο τμήμα της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, απαιτείται ο διαγωνιζόμενος να έχει κύκλο εργασιών ανά έτος την τελευταία τριετία  τουλάχιστον το διπλάσιο του προϋπολογισμού, ήτοι 10.800.000 €. Δηλαδή αν μία υποψήφια εταιρία έχει κύκλο εργασιών 5 , 6, 7, 8 , 9 , 10 εκατομμύρια ανά έτος αποκλείεται ως ανεπαρκής χρηματοοικονομικά.

Ομοίως  σε άλλο όρο της διακήρυξης απαιτείται πιστοληπτική ικανότητα 2.702.000 € (50% του προϋπολογισμού). Και στις δύο περιπτώσεις τίθεται το ανώτερο επίπεδο των επιλογών, περιορίζοντας την συμμετοχή υποψηφίων και τον υγιή ανταγωνισμό. 

Σε συνάρτηση βέβαια και με τους όρους της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας καταδεικνύεται η σκοπιμότητα.

Σε όρο της διακήρυξης  απαιτείται ο υποψήφιος να έχει εκτελέσει μία τουλάχιστον παρόμοια σύμβαση, την τελευταία 5ετία τοποθέτησης (άκουσον – άκουσον) 5.000 φωτιστικών τουλάχιστον. Δηλαδή εργολάβοι που έχουν εκτελέσει την τελευταία 5ετία έργα με 2.000 φωτιστικά, με 3.000 φωτιστικά ,με 4.000 και έως 4.999 φωτιστικά αποκλείονται λόγω μη τεχνικής και επαγγελματική ικανότητας. Είναι τεχνικά ανεπαρκείς.

Και το κερασάκι στην τούρτα, όρος στον οποίο απαιτείται ο υποψήφιος να έχει σε ισχύ, δηλαδή κατά την διενέργεια του διαγωνισμού,  μία τουλάχιστον σύμβαση ενεργειακής απόδοσης , αξίας τουλάχιστον 4.323.514, 4 € (80% του προϋπολογισμού του έργου).  Αν έχει σε ισχύ σύμβαση δηλαδή  2, 3,  4 εκατομμυρίων αποκλείεται λόγω  ανεπάρκειας στην τεχνογνωσία υλοποίησης του τεχνικού έργου. Ομοίως αν έχει λήξη πρόσφατα σχετική σύμβαση του αποκλείεται λόγω ανεπάρκειας.

Δυστυχώς ακόμα μία φορά η διοίκηση του δήμου μας  φέρνει ένα «φωτογραφικό» σκανδαλώδη διαγωνισμό. Ποιός φωτογραφίζεται θα φανεί στην διαγωνιστική διαδικασία.

Ποιόν «φωτογραφίζουν» με αυτούς τους όρους; Μόνο η διοίκηση Τσακίρη ξέρει και εμείς θα το μάθουμε κατόπιν εορτής.

Αν νομίζουν ότι με αυτούς τους «φωτογραφικούς» όρους μπορεί να περάσει η διακήρυξη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, εδώ είμαστε να το διαπιστώσουμε. 

Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεση μας σ’ αυτό το διαγωνισμό που ζημιώνει το δήμος μας εκατομμύρια και θα ασκήσουμε κάθε νόμιμο μέσο στα πλαίσια της αντιπολιτευτικής μας δράσης, για το πραγματικό όφελος του δήμου και των δημοτών μας.”

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
, ,