Ευ. Ραφτοπούλου: Σημαντικές αλλαγές στα θέματα επιμέλειας παιδιών

Το νέο οικογενειακό δίκαιο που ισχύει από 16 Σεπτεμβρίου φέρνει σημαντικές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων μετά το διαζύγιο, τη διάσταση ή τη λύση συμφώνου συμβίωσης. Αφορούν τις υποθέσεις που εκκρεμούν σήμερα, αλλά δίνεται και για παλιότερες συμφωνίες η δυνατότητα να ρυθμιστούν εκνέου με βάση τον νέο νόμο.

Βασικοί άξονες των νέων ρυθμίσεων είναι οι εξής:

1.           Να υπάρχει ουσιαστική ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του παιδιού

2.           Η γονική μέριμνα του παιδιού να εξακολουθεί να ανήκει αλλά και να ΑΣΚΕΙΤΑΙ από κοινού και “εξίσου” και από τους δύο γονείς.

3.           Παραμένει η έννοια της επιμέλειας

4.           Υπεισέρχονται νέες έννοιες: Του “γονέα με τον οποίο διαμένει το τέκνο” και του “βέλτιστου” συμφέροντος του τέκνου

5.           Ο χρόνος επικοινωνίας του τέκνου με φυσική παρουσία με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει, τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρόνου (π.χ. σε ετήσια βάση η επικοινωνία να είναι “κατά τεκμήριο” 122 μέρες)

6.           Το τεκμήριο της επικοινωνίας για το 1/3 του χρόνου κάμπτεται όταν ο μη διαμένων γονέας ζητά μικρότερο χρόνο επικοινωνίας, ή όταν επιβάλλεται διαφορετικός χρόνος επικοινωνίας για λόγους που αφορούν στις συνθήκες διαβίωσης ή στο συμφέρον του τέκνου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, δεν διαταράσσεται η καθημερινότητά του. Αποκλεισμός ή περιορισμός είναι δυνατός για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, όταν ο γονέας κριθεί ακατάλληλος και αυτό προκύπτει από έκθεση κοινωνικών λειτουργών ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων

7.           Να αποτραπεί η διάρρηξη των σχέσεων του τέκνου με οποιονδήποτε από τους γονείς του

8.           Οι διαφορές που προκύπτουν να επιλύονται κατά βάση με συμφωνημένες λύσεις. Αν ΠΑΡΑ την προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων αυτό δεν καταστεί εφικτό (είτε με απευθείας συμφωνίες των γονέων είτε μέσω διαμεσολάβησης), ΤΟΤΕ αποφασίζει το δικαστήριο

9.           Η απόφαση του δικαστηρίου ΣΥΝΕΚΤΙΜΑ παραμέτρους όπως: την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. Ακόμη, η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων, να μην κάνει διακρίσεις οποιουδήποτε είδους και ιδίως εξαιτίας του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας. Τέλος, πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα και τα συμφέροντά του τέκνου και ανάλογα με την ωριμότητα του πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του

10.         Να γίνει άμεσα εκπαίδευση των δικαστών με ειδικά σεμινάρια

11.         Να δημιουργηθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ειδικό μητρώο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών οικογενειακών υποθέσεων, προκειμένου να επιλύονται οι διαφορές και να προκύπτουν συμφωνημένες λύσεις μέσω της διαμεσολάβησης. Με τη βοήθεια του αμερόληπτου, τρίτου, ουδέτερου, διαπιστευμένου ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ο οποίος συντονίζει τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας, ως βοηθός στη διαπραγμάτευση, στην άρση του αδιεξόδου κλπ. καθίσταται δυνατή η επίλυση των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των γονέων και η δημιουργική εξεύρεση κοινών τόπων στις ρυθμίσεις για τα θέματα των παιδιών τους. Πέρα από τις γενικές γνώσεις διαμεσολάβησης θα πρέπει ο διαμεσολαβητής να έχει και ειδικότερες γνώσεις και δεξιότητες για το χειρισμό αυτών των υποθέσεων. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η δημιουργία ειδικού μητρώου οικογενειακών διαμεσολαβητών, που πέρα από τις βασικές γνώσεις, θα έχουν επιπροσθέτως σημαντικές γνώσεις οικογενειακού δικαίου, ειδική επιμόρφωση (πέρα από τη βασική εκπαίδευση διαμεσολάβησης) στα θέματα της οικογενειακής διαμεσολάβησης και εμπειρία σε σχετικές υποθέσεις.

Με τη διαμεσολάβηση οι γονείς πετυχαίνουν επίλυση των διαφορών ΑΜΕΣΑ, πιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, με ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΓΧΟΣ, με ΑΠΟΡΡΗΤΟ, χωρίς μάρτυρες, χωρίς περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων.

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ είναι η “έξυπνη λύση” στις οικογενειακές υποθέσεις.

ΕΥΓΝΩΣΙΑ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΧΑΤΖΗΠΡΙΜΟΥ

Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

(εξειδίκευση σε υποθέσεις οικογενειακές, χρηματοοικονομικές και ιατρικής ευθύνης)

============

Tο Polites Oraiokastrou στο Facebook βρίσκεται μόνο στην παρακάτω διεύθυνση (https://www.facebook.com/politesoraiokastrou.gr/ )

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
, ,