Μ. Παρασκευοπούλου: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκπαίδευση

Άρθρο της Μαρίας Παρασκευοπούλου στο Polites Oraiokastrou “Η εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σημαντικά εχέγγυα για τη νέα γενιά και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να προαχθεί ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα χαρακτηρίζεται από καινοτομία, πρωτοβουλία, διάλογο και ενεργό δράση. Τα προβλήματα ωστόσο και οι προοπτικές στο χώρο της παιδείας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και … Continue reading Μ. Παρασκευοπούλου: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκπαίδευση