Νομοσχέδιο καταργεί τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

Σαν «κεραυνός» έπεσε σε δημάρχους, αιρετούς και εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η είδηση ότι μέχρι στα τέλη του έτους καταργούνται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και λύνονται κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων!

Πιο συγκεκριμένα:

Δόθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Tο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ φέρει με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:00.

Το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ, σύμφωνα με την ηγεσία του, στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας, με όρους διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας.

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο, όπως αυτό είχε παρουσιαστεί στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο, προχωρά στην κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων αλλά και στη λύση των κοινωφελών επιχειρήσεων, φορείς τους οποίους ενσωματώνει στον πυρήνα λειτουργίας των δήμων. Καθιερώνει δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των ΟΤΑ, τους οποίους συνδέει με την χρηματοδότηση των δήμων. Παράλληλα προχωρά σε συνενώσεις επιτροπών και προωθεί τον δημόσιο έλεγχο των πεπραγμένων των αυτοδιοικητικών αρχών.

Ειδικότερα:

Θεσπίζει μια σημαντική αλλαγή στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων: την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τη λύση κοινωφελών επιχειρήσεων, ενσωματώνοντάς τα όλα (εκτός των Δ.Ε.Υ.Α.) στον πυρήνα λειτουργίας των δήμων. Επίσης αναβαθμίζει τη διαχείριση των σχολικών μονάδων από τους δήμους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και καλύτερη διαχείριση των πόρων και του προσωπικού.

Εισάγει μια σημαντική καινοτομία, τη συνεδρίαση ελέγχου πεπραγμένων δημοτικής και περιφερειακής αρχής, η οποία προσομοιάζει στο μοντέλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο των πεπραγμένων των αυτοδιοικητικών αρχών.

Συνενώνει την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων, βελτιώνοντας την υλοποίηση του δημοτικού έργου.

Καθιερώνει δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των ΟΤΑ, με ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα σε όλους τους πολίτες και επιβράβευση των αποδοτικότερων.

Το προσωπικό

Σε ότι αφορά στο πάσης φύσεως προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μίσθωσης έργου, μεταφέρεται αυτοδικαίως και κατανέμεται, με την ίδια σχέση εργασίας ή έργου, με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στους οικείους δήμους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους.

============

(Το Polites Oraiokastrou στο Facebook βρίσκεται μόνο στην παρακάτω διεύθυνση   https://www.facebook.com/politesoraiokastrou.gr/ )

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
fb-share-icon
, , ,