Γ. Νικόπουλος: Για ένα φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς

Άρθρο στο Polites Oraiokastrou “Το πρόβλημα είναι σύνθετο, πολύπλοκο και δύσκολο. Απαιτεί μια νέα νοοτροπία επαγγελματιών/επιχειρηματιών και καταναλωτών.  Απαιτεί την ενεργή και έμπρακτη συμμετοχή και συνεργασία των επιχειρηματιών και της διοίκησης  του Δήμου. Απαιτεί  ένα σχέδιο, μια συμφωνία για την ανάπτυξη επιτέλους της τοπικής αγοράς, που θα ανταποκρίνεται  στις τοπικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κι … Continue reading Γ. Νικόπουλος: Για ένα φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό σχέδιο για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς