Ο Συμπαραστάτης είναι μια Ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στο Δήμο

Ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του «Συμπαραστάτη»; Ο Συμπαραστάτης του Δημότη, άτομο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, είναι μία ανεξάρτητη αρχή, δίπλα στη διοίκηση, αλλά δεν είναι μέρος της διοίκησης. Ο συμπαραστάτης του δημότη δέχεται καταγγελίες για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα όποια σχετικά προβλήματα. Είναι μια θέση κύρους και ευθύνης .

Το Polites Oraiokastrou έθεσε στην κα Ευγνωσία Ραφτοπούλου – Χατζηπρίμου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Διαμεσολαβήτρια αστικών, εμπορικών και οικογενειακών υποθέσεων, Διαπιστευμένη  από το Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κα Ραφτοπούλου μας απάντησε ευγενικά:

«Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εξ ορισμού (οφείλει να) είναι μια ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στον Δήμο, ασκώντας διαμεσολάβηση μεταξύ του Δημότη και των υπηρεσιών του Δήμου. Ως ανεξάρτητη αρχή, δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας ούτε σκοπιμότητας και διαθέτει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.

Έργο του είναι να βοηθήσει τον Δημότη στην διεκπεραίωση των εργασιών του με τον Δήμο. Για τον σκοπό αυτό, ο Συμπαραστάτης του Δημότη δέχεται καταγγελίες από τους δημότες για τα φαινόμενα κακοδιοίκησης από τις υπηρεσίες του Δήμου: για μη ορθή εφαρμογή του νόμου, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, μη νόμιμη ή άνιση μεταχείριση, ταλαιπωρία, άρνηση παροχής πληροφοριών, παράλειψη οφειλόμενης απάντησης κλπ.

Έχει πρόσβαση σε έγγραφα, κάνει συστάσεις για συγκεκριμένους τρόπους επίλυσης και επίσης γενικότερες προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση αυτού του έργου που πρέπει να έχει ο Συμπαραστάτης του Δημότη:

να γνωρίζει καλά ΝΟΜΙΚΑ (καθώς αλλιώς δεν θα μπορεί να διακρίνει την ύπαρξη ή όχι παράβασης από πλευράς της υπηρεσίας, ούτε να προτείνει τον νόμιμο τρόπο επίλυσης)

να εφαρμόζει άψογα ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ (αφού καθήκον είναι ακριβώς να  διαμεσολαβεί μεταξύ του Δημότη και της υπηρεσίας, ώστε να λυθεί με τον ορθό και δίκαιο τρόπο το πρόβλημα του Δημότη).

να είναι απολύτως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ πολιτικά από την διοίκηση του Δήμου (αφού εξ ορισμού, πρέπει να δύναται να ελέγχει την κακοδιοίκηση στο Δήμο).

Όταν συντρέχουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη του Δημότη, τότε ο Δημότης:

αποκτά έναν πολύτιμο βοηθό στη διεκπεραίωση των εργασιών του, συναλλάσσεται με αξιοπρέπεια, εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, απολαμβάνει βελτιωμένες τις υπηρεσίες του Δήμου, απαλλάσσεται από την ταλαιπωρία όπως και από την «ανάγκη» να παρακαλεί για την ικανοποίηση των νομίμων δικαιωμάτων του. Οπότε ο Δημότης ωφελείται…

Όταν δεν συντρέχουν αυτές οι τρεις βασικές προϋποθέσεις στο πρόσωπο του Συμπαραστάτη του Δημότη ή όταν ο θεσμός χρησιμοποιείται για την «εξυπηρέτηση» ή το «βόλεμα» ημετέρων, τότε -κατά πάσα πιθανότητα- η κακοδιοίκηση συνεχίζεται, οι δημοτικές αρχές εξασφαλίζουν «ανοχή» ή/και «μεροληψία», ο Δημότης ταλαιπωρείται και πληρώνει την αντιμισθία του συμπαραστάτη, χωρίς να λαμβάνει ο ίδιος αντιπαροχή γι’ αυτό που πληρώνει. Οπότε ο Δημότης βλάπτεται…

Είναι ωραίο να εφαρμόζεται ένας θεσμός προς όφελος του Δημότη…

Είναι άσχημο να εφαρμόζεται ένας θεσμός προς βλάβη του Δημότη…»

==========

(Το Polites Oraiokastrou στο Facebook βρίσκεται μόνο στην παρακάτω διεύθυνση   https://www.facebook.com/politesoraiokastrou.gr/ )

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
fb-share-icon
, , ,