Δημόσια Διαβούλευση στο Ωραιόκαστρο για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Tο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» ένα εργαλείο μεγάλης στρατηγικής σημασίας για το Ωραιόκαστρο, συζητήθηκε το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή εκπροσώπων από φορείς που σχετίζονται με το σύστημα αστικής κινητικότητας.

Συζητήθηκε αναλυτικά το περιεχόμενο του «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» του Ωραιοκάστρου με τους συμμετέχοντες να ενημερώνονται από την ομάδα εργασίας για τη διαδικασία εκπόνησης των ΣΒΑΚ (προδιαγραφές Ε.Ε.). 

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας εκπονείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αφορά την ανάπτυξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων και μέτρων με μακροχρόνιο ορίζοντα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του δικτύου της πόλης με έμφαση στην πεζή μετακίνηση, στις δημόσιες συγκοινωνίες και στο ποδήλατο. 

Στο τελικό στάδιο της διαβούλευσης οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα βασικά στοιχεία της λειτουργίας του δικτύου με τη χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου.

Η ομάδα έργου του δήμου Ωραιοκάστρου πρόκειται να αξιολογήσει όλες τις απόψεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης και να διατυπώσει ένα αρχικό πλαίσιο στρατηγικών στόχων βιώσιμης αστικής κινητικότητας για την περιοχή.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
, , ,