Αγγ. Θεμελής για ΔΕΥΑΩ: Όλοι τους γνώριζαν τα προβλήματα και τις αιτίες τους

“Η αποκάλυψη των σοβαρών προβλημάτων της ΔΕΥΑΩ από τον νέο της πρόεδρο ο οποίος παραιτήθηκε εξαιτίας αυτών των προβλημάτων, οι τοποθετήσεις του προηγούμενου πρόεδρου της επιχείρησης και των επικεφαλής των άλλων συνδυασμών, οδηγούν σε ορισμένα συμπεράσματα:

                  Όλοι τους λίγο – πολύ γνώριζαν τα περισσότερα από τα προβλήματα, όπως και τις αιτίες τους. Όλοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η τραγική κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ολοκληρωτικά στο σημερινό καθεστώς των ιδιωτικοποιήσεων των δημόσιων αγαθών. Η οποιαδήποτε κακοδιαχείριση είναι συνέπεια της ακολουθούμενης πολιτικής, την  οποία υπηρέτησαν και υπηρετούν η λεγόμενη τοπική αυτοδιοίκηση και τα αστικά κόμματα και οι παρατάξεις τους.

                  Η «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 7 χρόνια πριν είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τα προβλήματα ύδρευσης – αποχέτευσης στη  Μυγδονία και στην Καλλιθέα. Κάναμε κριτική για τα κόστη των μελετών και την αποδοτικότερη χρήση των κονδυλίων. Μετά τις τελευταίες τοπικές εκλογές και συγκεκριμένα στις 7 Αυγούστου 2019, η ΔΕΥΑΩ δια του τότε προέδρου της, μας ενημέρωσε για ορισμένα ζητήματα, τα περισσότερα των οποίων τα γνωρίζαμε.

                  Γνωρίζαμε για τους παλιούς αγωγούς μεταφοράς και διανομής του νερού με συνέπεια  τις απώλειες νερού. Γνωρίζαμε για την αναγκαιότητα άμεσης αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Γνωρίζαμε για την ποιότητα του νερού και για την έλλειψη προσωπικού στη δημοτική επιχείρηση.

Δεν γνωρίζαμε το μέγεθος των προβλημάτων όπως  αυτά τέθηκαν  πρόσφατα (δεξαμενές, βιολογικός καθαρισμός,  υδροκλοπές, ανείσπρακτοι λογαριασμοί), για την έλλειψη χρηματικών αποθεμάτων και γι αυτό συμφωνούμε με τη πρόταση του κ Νικόλαου Παπαδόπουλου για χρηματοδότηση από την Πολιτεία.

Η τελευταία θα πρέπει να επιλύσει με όλα τα μέσα που διαθέτει το ζήτημα της ύδρευσης – αποχέτευσης των Δ.Δ. Καλλιθέας και Μυγδονίας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας και τον Δήμο Ωραιοκάστρου, απαιτώντας στην ανάγκη και σχετικά κονδύλια από  την Ε.Ε. 

Να επιδοτήσει, αν χρειαστεί, την προσωρινή αγορά νερού από την ΕΥΑΘ.  Να ενεργήσει διαχειριστικό έλεγχο στην επιχείρηση. Διαφωνούμε με το ξεπούλημα της ΔΕΥΑΩ  με όλο το δίκτυο και τις εγκαταστάσεις της, με όλα τα υπό εκτέλεση έργα, στην υπό ιδιωτικοποίηση ΕΥΑΘ, της οποίας ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς από τις πηγές της Αραβησσού θα έχει προβλήματα τουλάχιστον μέχρι το 2023. 

                  Η χρόνια προβληματική κατάσταση των υποδομών της ΕΥΑΘ, της ΔΕΥΑΩ και των άλλων παρόμοιων δημοτικών επιχειρήσεων, είναι αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής των εναλλασσόμενων κυβερνήσεων που ιεραρχούν την κρατική στήριξη για έργα με γνώμονα τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού. Της λειτουργίας  αυτών των επιχειρήσεων με γνώμονα τη κερδοφορία και όχι το κοινωνικό όφελος. 

Ο Δήμος οφείλει να ενισχύσει την δημοτική του επιχείρηση με προσωπικό διοικητικό και τεχνικό, με  μέσα διαχείρισης και ελέγχου.

                  Αυτά μέχρι τη δημιουργία ενός Ενιαίου Δημόσιου Φορέα Διαχείρισης  των Υδάτινων Πόρων που θα μπορεί να λύνει το πρόβλημα ποσότητας, ποιότητας και κόστους του νερού, με μεγάλες κρατικές επενδύσεις και έργα.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά αγαθά όπως το νερό και η ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να είναι αποκλειστικά στην ιδιοκτησία του κράτους και να απαγορεύεται η παραχώρησή τους για εκμετάλλευση σε οποιονδήποτε τρίτο. 

Σήμερα χρειάζεται η σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική και τους κάθε είδους φορείς της. Χρειάζεται η ανάπτυξη διεκδικήσεων για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, με βάση τις υπαρκτές δυνατότητες για την ικανοποίησή τους.”

                                                                                                         Άγγελος Θεμελής

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
fb-share-icon
, , , ,