Η ανακοίνωση του «ΤΙΤΑΝ» για την καύση απορριμμάτων RDF-SRF

Σε διευκρινήσεις προέβη με ανακοίνωση της η «ΤΙΤΑΝ» σχετικά με την δραστηριότητα του εργοστασίου στην Ευκαρπία στην Θεσσαλονίκη, μετά τις αντιδράσεις για την καύση απορριμμάτων RDF-SRF.

«Τα εναλλακτικά καύσιμα ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου δεν επηρεάζονται αρνητικά από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων», τονίζεται στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αναφορικά με την τρέχουσα γνωστοποίηση του αιτήματος τροποποίησης ΑΕΠΟ:

• Το εργοστάσιο Ευκαρπίας είναι αδειοδοτημένο από το 2014 για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην παραγωγή του. Το εργοστάσιο αξιοποιεί έκτοτε επεξεργασμένα υπολείμματα ανακύκλωσης συσκευασιών από τα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (SRF), επεξεργασμένα υπολείμματα

-εκτός ελαστικών- από μονάδες ανακύκλωσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, καθώς και βιομάζα, περιορίζοντας έτσι την χρήση ορυκτών, μη ανανεώσιμων, καυσίμων.

• Με αυτό τον τρόπο συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην αποτελεσματική συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Μόνο το 2019, μέσω της συνεπεξεργασίας εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια του Τιτάνα στην Ελλάδα οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 75.000 τόνους ενώ εξοικονομήθηκαν περίπου 100.000 τόνοι ορυκτών πόρων.

• Τον Δεκέμβριο 2019, ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία, ο ΤΙΤΑΝ κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελο, με πλήρη τεκμηρίωση, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ώστε να αξιοποιηθεί ένας ακόμα τύπος εναλλακτικού καυσίμου, στο εργοστάσιο Ευκαρπίας. Αφορά συγκεκριμένα στο RDF/SRF που παράγεται από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων.

Αναφορικά με την συνεπεξεργασία εναλλακτικών καυσίμων γενικά:

• Η συνεπεξεργασία αποτελεί βιώσιμη λύση, συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική της ανακύκλωσης, η οποία χρησιμοποιείται για περισσότερα από 40 χρόνια στην Ευρώπη και διεθνώς, σε αρμονική συμβίωση με τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας που συνολικά προωθεί τη μείωση της ταφής των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.

• Τα εναλλακτικά καύσιμα ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές και πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της περιοχής, της ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της απρόσκοπτης λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας. Οι εκπομπές αερίων του εργοστασίου δεν επηρεάζονται αρνητικά από την αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
, , ,