Ενωτική Κίνηση Πολιτών Δρυμού: Η αρχή έγινε

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η υλοποίηση της υπ΄αριθ. 46/2020 μελέτης συντήρησης- αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας Δρυμού με αδρανή υλικά.

Με την κατάθεση στο Δήμο των υπ΄ αριθ. 46/2-5-2020 και 65/15-5-2020 εγγράφων μας για την συντήρηση αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας του Δρυμού, και τη στήριξη και αρωγή τόσο του Δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη όσο και του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών Άκη Καζαντζίδη αλλά και τη διασφάλιση με εθελοντικό χαρακτήρα μηχανήματος διάστρωσης (κατόπιν του υπ΄ αριθ. 53/5-3-2020 εγγράφου της Ενωτικής Κίνησης Πολιτών Δρυμού, σε εταιρεία που στηρίζει την τοπική κοινωνία πέρα των συμβατικών υποχρεώσεών της και μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και καλής θελήσεως) σήμερα έγινε η υλοποίηση των πρώτων 850 μέτρων, με διάνοιξη δρόμου και στρώσιμο αυτού με αδρανή υλικά.

Χρησιμοποιήθηκαν 200 τόνοι αδρανή και ο φορτωτής caterpillar 980 εργάσθηκε για 4 ώρες.

Με την υλοποίηση της μελέτης θα στρωθούν συνολικά περίπου 23 χιλιόμετρα με αδρανή υλικά και θα επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα της αγροτικής οδοποιίας που αντιμετωπίζει ο Δρυμός, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι μας.

Ευελπιστούμε στην συνεχή στήριξη από όλους τους αρμόδιους για να δοθεί λύση σε χρόνια προβλήματα του Δρυμού.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
, ,