ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεταβολή στη μοριοδότηση της εμπειρίας για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στα σχολεία

Από τον Δήμο Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι με την ΚΥΑ 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/22-08-2020 τ. Β΄) τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 50175/7-8- 2020:

«Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» ως προς τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των υποψηφίων.

Ειδικότερα, πέραν των δεκαεπτά (17) μονάδων που δίνονται ανά μήνα εμπειρίας, δίνεται επιπλέον μία (1) μονάδα για κάθε ανατεθείσα αίθουσα, με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία.

Για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέον μονάδων ανά ανατιθέμενη αίθουσα, στο πλαίσιο της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αρ. Πρωτ. 13956 / 20.08.2020), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων από τις οικείες σχολικές επιτροπές, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατάταξη των υποψηφίων, χωρίς καμία άλλη δική τους ενέργεια (πέραν της συμπλήρωσης ΜΟΝΟ της συνημμένης αίτησης της ίδιας ανακοίνωσης και την ηλεκτρονική υποβολή της μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020 στη διεύθυνση: prokirikseis@oraiokastro.gr.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
fb-share-icon
, ,