Το περιβάλλον και η δημοτική αρχή του Ωραιοκάστρου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 14-10-2020 το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Ωραιοκάστρου. Όπως συμβαίνει, σχεδόν πάντοτε, κατά τη ψηφοφορία υπήρξαν πολλές απουσίες.

              Η μόνη παράταξη που καταψήφισε το παραπάνω Σχέδιο ήταν η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ. Αν δεν παρίστατο η Λ.Σ. απλά, θα υπήρχε ομοφωνία και συνενοχή!

              Το Σχέδιο, με ορίζοντα πραγματοποίησής του το 2030, προτείνει επενδύσεις για την Αειφόρο Ενέργεια 47.399.000 (44%) από το Δημόσιο και 60.165.000 (56%) από τον Ιδιωτικό τομέα. Από αυτά, τα 73.595.000 (68,5%) θα έχουν ωφελούμενους του ιδιωτικού τομέα. Για το Κλίμα προτείνει επενδύσεις 29.457.000.

              Το ΣΔΑΕΚ προβλέπει, μεταξύ άλλων για την Αειφόρο Ενέργεια:

              Την παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα στην Δ.Ε. Καλλιθέας. Η παραγωγή ενέργειας θα γίνεται με αναερόβιο χώνευση μέσα σε βιοαντιδραστήρες, με τελικό προϊόν το βιοαέριο, ως καύσιμο σε μονάδα εσωτερικής καύσης. Μεγάλο δυναμικό βιομάζας μπορεί να αξιοποιηθεί ως καύσιμο σε μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας (ΣΗΘ). Κόστος κατασκευής ενός Σταθμού Βιοαερίου 5.440.000, ισχύς 1,6 MW.

              Στη Δ.Ε. Μυγδονίας θα γίνεται επεξεργασία των υπολειμμάτων των καλλιεργειών και μετατροπή τους σε βιομάζα που θα καίγεται σε κεντρική μονάδα ΣΗΘ, κόστους 1.700.000.

              Προτείνονται 4 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, σε δημοτικές χέρσες (;) εκτάσεις, με συνολική ισχύ 2 MW. Κόστος 4.000.000.

              Προτείνονται 20 μικρές Ανεμογεννήτριες των 50 KW στον αυχένα του ορεινού όγκου, από το ύψος του Δερβενίου ως την κορυφή του Σιβρίου όρους, σε μήκος 8 χιλιομέτρων. Κόστος 3.700.000. Συνολική ισχύς 1 MW. Αυτές εννοείται ότι θα είναι δημοτικές.

              Το Σχέδιο αναφέρει ότι εκδόθηκαν για ιδιωτικές εταιρείες, 5 ΄Αδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 55,14 MW:

Αιολικός Σταθμός 45,6 MW(άρα με μεγάλες Ανεμογεννήτριες) στη θέση Ψαρορράχη στα σύνορα Καλλιθέας – Μυγδονίας. Σταθμοί Βιομάζας σε Αριδηνα Καλλιθέας1,5 MW, σε 2 αγροτεμάχια Πενταλόφου 2 MW, σε αγροτεμάχιο του Ωραιοκάστρου ισχύος 5 MW. Φωτοβολταϊκός Σταθμός σε αγροτεμάχιο Πενταλόφου 1,04 MW.

              Το Σχέδιο στη σελ. 180 Β΄ Τεύχους, αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλοι Αιολικοί Σταθμοί ιδιωτών.

              Σημειώνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ιδιώτες για 3 ακόμη φωτοβολταϊκούς και έναν σταθμό βιομάζας.

              Όλα αυτά προγραμματίζονται ενώ δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες βιωσιμότητας, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, τεχνικές, οικονομοτεχνικές κλπ. Ενώ τα αιολικά πάρκα δεν αναφέρονταν στο προεκλογικό πρόγραμμα κανενός συνδυασμού.

              Με επικάλυψη ένα υμνολόγιο για την Ε.Ε. και την καπιταλιστική ανάπτυξη, ότι θα φέρει «προσιτή ενέργεια για όλους τους καταναλωτές, ότι θα εξασφαλίσει νέες ευκαιρίες για θέσεις εργασίας και θα ασφαλίσει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ε.Ε.». Από όλα αυτά, μόνο το τελευταίο ισχύει, ενώ τα άλλα έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν λόγια του αέρα. Εκείνο επίσης που ισχύει είναι ότι θα υπάρξει μείωση του ενεργειακού κόστους για τις μεγάλες εταιρείες. Προς τούτο προτείνεται επιπλέον η μετατροπή καλλιεργειών σε καλλιέργειες βιοκαυσίμων και εγκρίνεται η ΜΕΑ στη Μαυροράχη (παρά το αντίθετο ομόφωνο ψήφισμα του Δ.Σ.), τονίζεται η σημασία των ΜΚΟ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ενώ ταυτόχρονα το Σχέδιο αναφέρει την …. «Προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, την ήπια τουριστική ανάπτυξη του ορεινού όγκου»! Όσον αφορά στην επικαλούμενη ενεργειακή φτώχεια, αυτή δεν αντιμετωπίζεται με τις ιδιωτικοποιήσεις και με τους δήμους – επιχειρήσεις. Αντιμετωπίζεται μόνον από έναν Ενιαίο Δημόσιο Φορέα Διαχείρισης της Ενέργειας και των Πόρων της.

              Για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής:

              Η χρηματοδότηση (29,5 εκατ.) θα αποτελείται από πόρους του Δήμου, του Κράτους και των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Σύμφωνα με το ΣΔΑΕΚ, επειδή αυτοί οι πόροι είναι ανεπαρκείς, θα χρειαστεί  η αξιοποίηση καινοτόμων χρηματικών σχημάτων (;) και νέων τύπων επιχειρηματικότητας. Οι δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για καινοτόμα σχήματα (σημ. δική μας: όπου θα προεξάρχει το μεγάλο ιδιωτικό συμφέρον) ενώ θα χρειαστεί και ο δανεισμός.

Συνοπτικά: για τις επενδύσεις σε αειφόρο ενέργεια και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα πληρώνουν οι πολλοί, θα ωφελούνται οι λίγοι οι οποίοι μετά θα πουλούν ακριβά τις υπηρεσίες τους. Στους τελευταίους, συμπεριλαμβάνεται και η δημοτική αρχή Ωραιοκάστρου.

              Το ακόμα περισσότερο επικίνδυνο: Προβλέπεται η ίδρυση «Ενεργειακής Αναπτυξιακής Α.Ε.» παραγωγής ενέργειας, για την οποία παραγωγή θα μπορεί να καίει βιομάζα, βιοαέριο, βιορευστά και αστικά απόβλητα! (σελ. 168 κ.ε. Β΄Τεύχους). ΄Ένας ακόμα ΤΙΤΑΝΑΣ επεξεργασίας, αποθήκευσης και καύσης , αυτή τη φορά πιθανότατα στο κέντρο του Ωραιοκάστρου! 

              Τέλος, ως στοιχείο προχειρότητας, παραθέτουμε ότι στη σελίδα 183 του Β΄ Τεύχους του ΣΔΑΕΚ αναφέρεται η επιδίωξη μείωσης κατά 35% των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. Με τη διαφορά ότι Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων δεν υπάρχει. Στη Μαυροράχη έχουμε ΧΥΤΑ και ο ΧΥΤΥ θα έπρεπε να είναι από τις προτεραιότητες στην ορθολογική, περιβαλλοντική και φιλολαϊκή διαχείριση των απορριμμάτων.

              Επαναλαμβάνουμε: μόνον η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ καταψήφισε το Σχέδιο αυτό, έκανε τις δικές της προτάσεις, όπως έκανε και για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Η Λ.Σ. προτείνει τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου επιστημονικού σχεδιασμού στον τομέα της Ενέργειας και της διαχείρισης των απορριμμάτων με αποκλειστικό κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του περιβάλλοντος. Τον επαναπροσδιορισμό των χρήσεων γης με κριτήριο την ποιότητα ζωής του λαού της Κ. Μακεδονίας. Η βαριά βιομηχανία και οι μονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων υλικών δεν χωρούν στα όρια των κατοικημένων περιοχών. Να ενταχθεί ο ορεινός όγκος σε Ζώνη Προστασίας, να γίνει ολική αναδάσωσή του. Ανάδειξη των ιστορικών του μνημείων. Ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και τη στήριξη των αγροτών.

              Το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας επαφίεται στη δύναμη αντίστασης. Στη διεκδίκηση ενός άλλου τύπου Ανάπτυξης.

    ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 22-10-2020

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
fb-share-icon
, , ,