Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για νέες εντάξεις ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

O Δήμος Ωραιοκάστρου αναγνωρίζοντας την τεράστια πλέον ανάγκη υποστήριξης  των συνανθρώπων μας που πλήττονται σκληρά από την συνεχιζόμενη οικονομική δυσχέρεια, λειτουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοινωνικό Φαρμακείο», ενταγμένη στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση συστηματικής μηνιαίας υποστήριξης μέσω της  παροχής τακτικής υλικής  ενίσχυσης με τρόφιμα και άλλα είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας σε κατοίκους του Δήμου μας με διαπιστωμένα σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Ως βασικό στόχο έχει την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Επίσης, καλεί  τους ωφελούμενους οι οποίοι έκαναν αίτηση από το έτος 2012 έως και σήμερα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για το έτος 2021.

Σημειώνεται ότι όσοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ  δεν έχουν δικαίωμα παροχών του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την νέα αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ.

3. Βεβαίωση Μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ  ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα.

4. Αντίγραφο της Τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  (Ε1) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού που διαμένουν με τον αιτούντα.

5. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού που διαμένουν με τον αιτούντα και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών, υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

6. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των ενήλικων μελών της οικογένειας.

7. Μια μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος (Προαιρετικό).

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

2. Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).

4. Βεβαίωση Δανείου Πρώτης Κατοικίας

 5. Βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόμενα/ εξαρτώμενα μέλη

6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (όπου θα φαίνεται πως δεν είναι ωφελούμενος-η του προγράμματος ΤΕΒΑ).

7. Έγγραφο που να αποδεικνύει απόλυση ή αναστολή εργασίας κατά  την  περίοδο της πανδημίας.

8. Βεβαίωση σπουδών για τα προστατευόμενα/ εξαρτώμενα μέλη.

Τα  Εισοδηματικά  κριτήρια για την ένταξη των ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι τα παρακάτω:

ΤΥΠΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΤΟΣ 2019
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ 4.917
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 7.376
3  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 9.834
4  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 12.293
5  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 14.751
6  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 17.210
7  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 19.668
8  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 22.127
9  ΕΝΗΛΙΚΟΙ 24.585
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 6.392
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 7.867
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 9.342
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 10.817
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 12.293
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 13.768
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 15.243
1  ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 16.718
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 1  ΠΑΙΔΙ   <14 8.851
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 2  ΠΑΙΔΙΑ <14 10.326
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 3  ΠΑΙΔΙΑ <14 11.801
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 4  ΠΑΙΔΙΑ <14 13.276
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 5  ΠΑΙΔΙΑ <14 14.751
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 6  ΠΑΙΔΙΑ <14 16.226
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 7  ΠΑΙΔΙΑ <14 17.701
2  ΕΝΗΛΙΚΟΙ  ΚΑΙ 8  ΠΑΙΔΙΑ <14 19.176
 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ ή ΠΑΙΔΙ > 14 ΕΤΩΝ ΠΑΙΔΙ < 14 ΕΤΩΝ
2.458,50 1.475,10

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι  ΑΙΤΗΣΕΙΣ  υποβάλλονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ- κτίριο Καποδίστριας, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 30/11/2020 έως και 11/12/2020 και ώρες από τις 09:00 έως και τις 14:00. Για να κλείσετε ατομικό ραντεβού καλέστε στο 2313 30 40 30 από τις 17/11/2020 έως και τις 25/11/2020 από τις 08:30 έως και 14:30.

2. Ηλεκτρονική αποστολή στο eimail : kpantopolio@oraiokastro.gr. Θα δεχτούμε ένα email μόνο από κάθε ενδιαφερόμενο με το ονομετεπώνυμό του και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση. Η ημερομηνία αποστολής συνεπάγεται ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  Παραπάνω από ένα Email με ελλιπή δικαιολογητικά και ανυπόγραφες αιτήσεις, θα απορρίπτονται.

3. Αποστολή όλων των δικαιολογητικών με συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση, σε κλειστό φάκελο με ταχυδρομείο ή courier στην διεύθυνση Αργυρουπόλεως 4, έναντι Δημαρχείου Ωραιοκάστρου, ΤΚ 57013, Υπόψη Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ωραιοκάστρου, κατά το διάστημα 30/11/2020 έως και 11/12/2020. Η ημερομηνία αποστολής συνεπάγεται ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.  Φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά και ανυπόγραφες αιτήσεις, θα απορρίπτονται.

4. Κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και της  αίτησης ( συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης), με εξουσιοδότηση, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες  30/11/2020 έως και 11/12/2020 και ώρες 09:00 έως 14:00, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – κτίριο Καποδίστριας. Για να κλείσετε ατομικό ραντεβού καλέστε στο 2313 30 40 30 από τις 17/11/2020 έως και τις 25/11/2020 από τις 08:30 έως και 14:30.

5. Οι ενδιαφερόμενοι που διαμένουν στη  Δ.Ε. Μυγδονίας,  μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού , στο γραφείο της “Κοινωνικής Υπηρεσίας” στην κοινότητα της  Λητής, από τις 30/11/2020 έως και 11/12/2020 και ώρες 09:00 έως 14:00. Για να κλείσετε ατομικό ραντεβού καλέστε στο 2394 330590 – 580 από τις 17/11/2020 έως και τις 25/11/2020 και ώρες 09:00 έως και 14:00.

6. Για τη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας και Ωραιοκάστρου ισχύουν οι παραπάνω τρόποι κατάθεσης δικαιολογητικών, εκτός από τον αριθμό 5 που αφορά μόνο τη Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας.

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
fb-share-icon
, , ,