Νομοθετική ρύθμιση για όσους κινδυνεύουν με κατάσχεση ακίνητης περιουσίας, ζητά ο αντ/ρχος Οικονομικών

Nομοθετική ρύθμιση που θα δίνει ανάσα στους πολίτες των οποίων η περιουσία κινδυνεύει με κατάσχεση, ζητά με επιστολή του προς την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και σε στελέχη της κυβέρνησης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημήτρης Καρασαββίδης.

Ο κ. Καρασαββίδης ζητά να τεθεί εισήγηση προς το υπουργείο Εσωτερικών, με την οποία θα προτείνεται να ψηφιστεί.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής του αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου:

«Σας αποστέλλω τη νομοθεσία βάσει της οποίας επιθυμούμε να προχωρήσετε σε εισήγηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση  για την εξυπηρέτηση των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση.

Σας παραθέτω δείγμα του ευνοϊκότερου νόμου 4611/2019 ο οποίος σήμερα δεν είναι σε ισχύ, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τον Ν 4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/17.05.2019), άρθρο 114 προβλέπεται  «… στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση…».

Αντίθετα, σύμφωνα με τον Ν 4152/2013 (πάγια ρύθμιση), άρθρο 81, παρ. 11 «το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση της τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη».

Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών έχει υπαχθεί στην ρύθμιση του Ν 4152/2013, ο οποίος ακόμη και σήμερα βρίσκεται σε ισχύ και υπάγονται σε αυτόν προς ρύθμιση οι οφειλές των συμπολιτών μας και επειδή  οι συνθήκες που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες με την πανδημία έφεραν τους πολίτες σε ιδιαίτερα δυσάρεστη οικονομική κατάσταση, παρουσιάστηκε μεγάλος αριθμός οφειλετών οι οποίοι ζητούν από τον Δήμο την άρση των αναγκαστικών μέτρων κατάσχεσης εις χείρας τρίτων.

Σύμφωνα με τον Ν 4152/2013 δεν υπάρχει δυνατότητα, ούτε ευελιξία της υπηρεσίας προκειμένου να γίνει άρση των μέτρων κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, εφόσον έχει ήδη σταλεί στις τράπεζες έγγραφο για την δέσμευση και κατάσχεση των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες  με εισήγησή σας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους δήμους για την άρση των ανωτέρω μέτρων. 

Ως εκπρόσωπος του Δήμου Ωραιοκάστρου σας αποστέλλω εκ των προτέρων θερμές ευχαριστίες για τις ενέργειές σας».

==========

(Το Polites Oraiokastrou στο Facebook βρίσκεται μόνο στην παρακάτω διεύθυνση   https://www.facebook.com/politesoraiokastrou.gr/ )

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
fb-share-icon
, , , ,