Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς σε ΔΗΚΕΩ – ΔΟΠΠΑΩ

Το Δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) ενημερώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις εισαγωγής παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του για το σχολικό έτος 2021-2022, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν:

 • βρέφη από 6 μηνών έως 2,5 ετών και
 • νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει ενταχθεί στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε δεν δύναται να εγγράψει στους Παιδικούς Σταθμούς του παιδιά που είναι γεννημένα το 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να παραλάβουν Έντυπα Αιτήσεων Εισαγωγής:

α) από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου,

β) από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του doppao.eu.

γ) από τα Γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας: 1. αποστάσεις, 2. μάσκα, 3. χωρίς συνοδεία, 4. όχι ασθενείς)

δ) από τους κατά τόπους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. καθημερινά με ωράριο 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. (τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας: 1. αποστάσεις, 2. μάσκα, 3. χωρίς συνοδεία 4. όχι ασθενείς.).

Λόγω της κατάστασης που έχει προκύψει και στα πλαίσια των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά θα γίνεται:

α) στο email του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. doppaopro@oraiokastro.gr

β) Ταχυδρομικά (συστημένο) (όπου θα εσωκλείονται τα δικαιολογητικά με τα έντυπα της αίτησης) στη διεύθυνση: Μακεδονικού Αγώνα & Καραϊσκάκη (γωνία) κτίριο «Παύλος Μελάς» Τ.Κ. 57013, Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ( υπόψη Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.).

γ) Στα Γραφεία του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. (Παιδικών Σταθμών), στη διεύθυνση Μακεδονικού Αγώνα & Καραϊσκάκη (γωνία) κτίριο «Παύλος Μελάς», (τηρώντας πάντα τα μέτρα προστασίας: 1. αποστάσεις, 2. μάσκα, 3. χωρίς συνοδεία 4. όχι ασθενείς.)

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε την οποιαδήποτε δυσκολία επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 2310 690712 & 2310 694566.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). Σε περίπτωση που ένας από τους δυο γονείς ή και οι δύο είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα προσκομίσουν έναρξη της επιχείρησης μαζί με αντίγραφο απόδειξης πληρωμής στον ασφαλιστικό φορέα.

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων (2020).

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται ανά περίπτωση, όπου αποδεικνύεται ιδιαίτερη οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες- γονείς σε χηρεία)

 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.

2. Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:

 • Αντίγραφο απόφασης «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας,

3. Γονέας μαθητής, Φοιτητής ή στρατευμένος:

 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος ή βεβαίωση φοίτησης από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (περιλαμβάνει μόνο πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης και
 • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για περίπτωση ενηλίκων που φοιτούν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

5. Διαζευγμένοι γονείς, γονείς σε διάσταση:

Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.

Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης διάζευξης ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή τακτικής διαδικασίας περί ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Τα στοιχεία των αιτήσεων σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας ΦΕΚ 4249/ Β΄Τεύχος/05-12-2017, όπως προαναφέρθηκαν, μοριοδοτούνται. Για τις εγγραφές των παιδιών 2021-2022 υφίσταται η παρακάτω μοριοδότηση, την οποία θα λάβει υπόψη η Ειδική Επιτροπή Επιλογής προκειμένου να προχωρήσει στην αξιολόγηση των αιτήσεων.

Α/Α Οικογενειακή – κοινωνική κατάσταση Μόρια
1 Εργαζόμενη μητέρα 50
2 Εργαζόμενος πατέρας 50
3 Κάτοικος Ωραιοκάστρου 30
4 Άνεργος πατέρας 10
5 Άνεργη μητέρα 10
6 Μονογονεϊκή οικογένεια (άγαμη μητέρα, γονείς σε χηρεία, διαζευγμένος ή σε διάσταση γονέας) 40
7 Γονείς μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές 20
8 Γονέας ή παιδί της οικογένειας με αναπηρία > 67% 20
9 Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες) 5
10 Εισόδημα από 0,00 έως 8.000,00 € 35
11 Εισόδημα από 8.001,00 έως 14.000,00 € 30
12 Εισόδημα από 14.001,00 έως 20.000,00 € 25
13 Εισόδημα από 20.001,00 έως 25.000,00 € 20
14 Εισόδημα από 25.001,00 έως 30.000,00 € 10
15 Εισόδημα από 30.001,00 έως 35.000,00 € 5
16 Εισόδημα από 35.001,00 και άνω 0

*Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση (www.eetaa.gr).

ΤΡΟΦΕΙΑ

Πίνακας Τροφείων

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Από μέχρι και ΤΡΟΦΕΙΑ σε €/μήνα & έτος Αριθμός Δόσεων Ποσό ανά Δόση πληρωμής
0,00 € 8.000,00€ ΔΩΡΕΑΝ 0 0
8.001,00€ 14.000,00€ 50,00€(550,00€/έτος) 8 68,75€
14.001,00€ 20.000,00€ 60,00€(660,00€/έτος) 8 82,50€
20.001,00€ 25.000,00€ 70,00€(770,00€/έτος) 8 96,25€
25.001,00€ 30.000,00€ 80,00€(880,00€/έτος) 8 110,00€
30.001,00€ 35.000,00€ 90,00€(990,00€/έτος) 8 123,75€
35.001,00€
100,00€(1.100,00€/έτος) 8 137,50€
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 50,00€(550,00€/έτος) 8 68,75€

Η καταβολή τροφείων αφορά όλο το χρονικό διάστημα του σχολικού έτους κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το παιδί (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο), ανεξάρτητα από τον αριθμό παρουσιών ή απουσιών του.

Στην επιβολή τροφείων δεν συμπεριλαμβάνεται ο μήνας Αύγουστος, που διακόπτεται η λειτουργία των παιδικών σταθμών, (ΦΕΚ/Β’/4249/05-12-2017).

Μετά την εγγραφή των βρεφονηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς συντάσσονται Χρηματικοί Κατάλογοι ανά οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω πίνακα και τα δηλωθέντα εισοδήματα όπως προκύπτουν από τις υποβληθείσες αιτήσεις εγγραφής.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (με πρώτη δόση τον Οκτώβριο και τελευταία το Μάϊο), συγκεκριμένα 3 (τρεις) δόσεις το έτος 2021 και 5 (πέντε) δόσεις το 2022. Η καταβολή των δόσεων θα πραγματοποιείται έως την ημερομηνία ορισμού λήξης της δόσης και μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς όπου τηρείται ο Αριθμός Λογαριασμού του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ωραιοκάστρου» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) και στη συνέχεια οι γονείς θα παραλαμβάνουν μέσω του Παιδικού Σταθμού το διπλότυπο είσπραξης.

Μετά την ημερομηνία λήξης της δόσης, η είσπραξη διενεργείται με επιβάρυνση των οφειλών με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση που η βεβαίωση του καταλόγου γίνεται καθυστερημένα ή κατά την διάρκεια του έτους η ημερομηνία λήξης αναπροσαρμόζεται ώστε η πρώτη (ή και όσες από τις επόμενες δόσεις απαιτείται) να λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από την βεβαίωση του Χρηματικού Καταλόγου.

Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων:

1) όσες οικογένειες έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, έως 8.000,00€

2) οι οικογένειες στις οποίες μέλος της οικογένειας έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 • Η απαλλαγή αυτή ισχύει για την περίπτωση (2) εφ΄όσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι του ποσού των 40.000€. Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω υπερβαίνει τα 40.000€, θα καταβάλλονται τροφεία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
 • Για τα δεύτερα και τρίτα παιδιά κάθε οικογένειας, που φιλοξενούνται στον παιδικό σταθμό, θα καταβάλλονται τροφεία μειωμένα κατά 10,00€ ανά τέκνο σε σχέση με το πρώτο και το δεύτερο νήπιο της οικογένειας.
 • Το ποσό των 50,00€ /μήνα ισχύει για τις πολύτεκνες, οικογένειες εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι του ποσού των 40.000€. Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω υπερβαίνει τα 40.000€, θα καταβάλλονται τροφεία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
 • Το ποσό των 50,00€ /μήνα ισχύει για τις μονογονεϊές οικογένειες; εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι του ποσού των 20.000€. Αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των παραπάνω υπερβαίνει τα 20.000€, θα καταβάλλονται τροφεία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.
 • Στα διπλότυπα εισπράξεων των τροφείων θα αναγράφεται η δόση π.χ. (1η δόση, ή 2η δόση κτλ).
 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού στις αρχές της περιόδου (έως την ημερομηνία λήξης καταβολής της 1ης δόσης, μετά την έκδοση του Χρηματικού Καταλόγου), χορηγείται έκπτωση 5% στο συνολικό ποσό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 • Γραφεία Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.: 2310/690712 & 2310/694566
 • Α’ Βρεφονηπιακός σταθμός ΟΑΕΔ: 2310696996
 • Β’ Παιδικός σταθμός Παιδόπολης: 2310698621
 • Β’ Βρεφικός Σταθμός Παιδόπολης : 2310698070
 • Γ’ Παιδικός Σταθμός Νεοχωρούδας :2310787104
 • Δ’ Παιδικός Σταθμός Πενταλόφου : 2310787270
 • Ε’ Παιδικός Σταθμός Μεσαίου : 2310786200
 • ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός Μελισσοχωρίου : 2394031150

=====================================================

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ TΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ω.

Από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) ανακοινώνεται πως από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 έως τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής για τη φοίτηση των παιδιών τους στον παιδικό σταθμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ω «Μυγδονάκια» στη Λητή για τη σχολική χρονιά 2021-2022.

Δικαίωμα εγγραφής στον παιδικό σταθμό έχουν τα νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει ενταχθεί στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε δεν δύναται να εγγράψει στους παιδικούς σταθμούς του, παιδιά που είναι γεννημένα το 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς την αίτηση εισαγωγής του παιδιού μπορούν να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., από τον παιδικό σταθμό ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η αίτηση εισαγωγής κατατίθεται συμπληρωμένη στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. από τις 8.00 έως τις 14.00 ή στον παιδικό σταθμό τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως τις 14.00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ouzouni@dikeo.gr

Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται για την συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης εισαγωγής είναι τα παρακάτω και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου:

 1) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού που παρέχεται μέσω της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

6) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

7) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΑΘ.

8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται ανά περίπτωση, όπου αποδεικνύεται ιδιαίτερη οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του Παιδικού Σταθμού (τηλ. 2394071578) και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. (τηλ. 2310697755 και 2310809323).

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται καθόλη την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή αυτών των αιτήσεων αφορά εγγραφή με πληρωμή μηνιαίου αντιτίμου και όχι ΕΣΠΑ.

==========

Το Polites Oraiokastrou στο Facebook βρίσκεται μόνο στην παρακάτω διεύθυνση (https://www.facebook.com/politesoraiokastrou.gr/ )

Μοιραστείτε το με τους φίλους σας:
, , , , ,