Ραδιοταξί

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2310 551525
ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 2310 218600
2310 214900
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2310 550500
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2310 866866