Πατσαλάς

Αυτοψία κλιμακίου της ΠΚΜ στις Τσούκες μετά την καταγγελία της “Ενωτικής”

Αυτοψία στην περιοχή Τσούκες της Κοινότητας Δρυμού όπου «φιλοξενούσε» μέχρι πρότινος χωματερή – ντροπή πολλών χρόνων πριν, με εκατοντάδες τόνους…

Διαβάστε περισσότερα